+607-5534043 / 34046 / 33542

???????????? ???????? ???? ??? ?????? ???? ??????????? ????? ????? ??? ?????????, ???????, ?????????? & ?????????????? (????)
Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada seluruh warga UTM (individu atau berkumpulan atau PTJ). Pihak urus setia dikecualikan daripada menyertai pertandingan ini. Peserta TIDAK DIWAJIBKAN untuk menghantar penyertaan bagi kedua-dua kategori (slogan dan logo). Peserta boleh memilih untuk menyertai salah satu ATAU kedua-dua kategori tersebut. Peserta yang menghantar penyertaan untuk kesemua kategori tetap dinilai secara berasingan mengikut kategori rekacipta.