Fakulti Sains akan menerima lawatan tapak audit Anugerah Kualiti Akademik (AKA) 2018 seperti butiran berikut:

Tarikh : 2 April 2019

Masa : 9.45 pagi hingga 5.00 petang

Tempat : BMU, C17, Fakulti Sains