YBhg. Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan/Saudara,

Dimaklumkan sesi ROADSHOW DEKAN BERSAMA STAF AKADEMIK FS akan diadakan seperti butiran berikut:

Jabatan Sains Matematik
Tarikh : 26 Februari 2019 (Selasa)
Tempat : DK2, C17
Masa : 2.30 – 3.30 petang

Jabatan Biosains
Tarikh : 5 Mac 2019 (Selasa)
Tempat : Bilik Seminar Al-Dinawari, T02
Masa : 2.30 – 3.30 petang

Jabatan Fizik
Tarikh : 7 Mac 2019 (Khamis)
Tempat : DK2, C17
Masa : 2.30 – 3.30 petang

Jabatan Kimia
Tarikh : 12 Mac 2019 (Selasa)
Tempat : DK2, C17
Masa : 2.30 – 3.30 petang

Sehubungan dengan itu, semua staf akademik adalah dijemput hadir ke sesi Roadshow ini dan kehadiran akan direkodkan dalam UTMSmile.

Perhatian dan kerjasama YBhg. Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan/Saudara berhubung perkara di atas amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.