diatas kenaikan pangkat ke Profesor Gred Khas B (VK06)

Ikhlas daripada,
Seluruh warga kerja Fakulti Sains UTM