Activities Forensic Science


Latihan kepada pegawai-pegawai PDRM sebagai sebahagian daripada MOU antara UTM dan PDRM.

Save