+607-5534050 | DEPARTMENT OF CHEMISTRY | FACULTY of SCIENCE | UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA fsains@utm.my

Activities Forensic Science


Latihan kepada pegawai-pegawai PDRM sebagai sebahagian daripada MOU antara UTM dan PDRM.

Save