Appreciation Mathematics

Aktiviti yang disediakan sepanjang program berjalan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep matematik dengan pelbagai topik. Ini akan membantu pelajar untuk membangunkan kualiti seperti kuasa pemikiran, kreativiti, pemikiran abstrak atau ruang, pemikiran kritikal, keupayaan menyelesaikan masalah dan kemahiran komunikasi yang berkesan. Matematik dan sains adalah penting dalam kehidupan seharian.

Matematik membantu kami dengan kehidupan tersusun dan mencegah huru-hara dalam semua aspek. Walau bagaimanapun, Malaysia menghadapi kekurangan serius modal insan dalam matematik dan bidang-bidang sains disebabkan pelajar yang mendaftar dalam aliran sains di sekolah dan peringkat pengajian tinggi semakin berkurangan. Ramain pendidik berpendapat bahawa usaha perlu ditingkatkan untuk meningkatkan minat dalam bidang sains kerana keadaan ini jika dibiarkan berterusan, akan menjejaskan pembanguan negara.

Ini adalah sedikit ringkasan program Apresiasi Matematik.