Mathematics Echancement

Program pengukuhan matematik adalah satu program khas yang disasarkan untuk pelajar tingkatan 4 sekolah menengah. Program ini telah direka sebagai pelengkap untuk tingkatan 4 sukatan pelajaran matematik. Program ini cuba mencari hubungan dan menekankan pemahaman matematik melalui soalan-soalan yang beraras tinggi. Dalam setiap aktiviti, pelajar adalah digalakkan untuk memerhati dan mengenalpasti  soalan-soalan yang beraras tinggi. Topik matematik seperti kemahiran, pembezaan, trigonometri dan statistik akan diperhalusi dan diperdalami.

Disini terdapat ringkasan keseluruhan bentuk program, objektif, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti.