Recreational Mathematics

Program Rekreasi Matematik ini adalah program khas yang dijalankan kepada pelajar sekolah rendah. Program ini telah di atur bagi menarik minat terhadap matematik dikalangan pelajar sejak dari sekolah rendah lagi. Elemen-elemen seperti pertandingan dan aktiviti di dalam kumpulan dapat menaikkan lagi semangat berpasukan dalam menyelesaikan masalah matematik yang dihadapi.

Ini adalah sedikit ringkasan program rekreasi matematik Fakulti Sains.