Science Teacher Development

Kegemilangan dalam bidang Sains dan Matematik boleh mencetus pelbagai inovasi dan kreativiti dalam bidang sains dan teknologi yang menjadi penentu aras bagi kepesatan dan kemajuan sesebuah negara. Bagi memperkasa Sains dan Matematik, guru-guru perlu didedahkan tentang pengetahuan STEM supaya ia dapat memantapkan minat pelajar terhadap bidang Sains dan Matematik. Pembangunan Modul KBAT dan pengajaran STEM akan diaplikasi di sekolah-sekolah.

Disini terdapat ringkasan bentuk program, objektif, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti.