+607-5534043 / 34046 / 33542

Takzirah Mingguan Siri 6 Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar

Takzirah Mingguan Siri 5 Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar

Takzirah Mingguan Siri 4 Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar

Takzirah Mingguan Siri 3 Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar

Takzirah Mingguan Siri 2 Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar

Takzirah Mingguan Siri I Fakulti Sains oleh Prof Madya Dr. Ajmain Bin Safar