IT Team Directory

Mr. Azhari Bin Ahmad @ Salleh
IT Manager
Tel : 07:5534025 | C17 417 |
Email : khamim@utm.my
http://science.utm.my/it

Mdm. Raja Aslinda binti Raja Muhammad
Assistant IT Officer
Tel : 07:5534018
Email : rajaaslinda@utm.my
http://science.utm.my/it

Mr. Noranizam Demin
Assistant IT Officer
Tel : 07:5536061
Email : nnizam@utm.my
http://science.utm.my/it

Mr. Mohd Khalid Mohamed Habeer
Assistant IT Officer
Tel : 07:5534221
Email : mohdkhalid@utm.my
http://science.utm.my/it

Mr. Zulfauzi Zakaria
Assistant Engineer
Tel : 07-5610384
Email : zulfauzi@utm.my
http://science.utm.my/it

Mohd Juzhairy Mohd Hanafi
Assistant IT Officer
Tel : 07:5534221
Email : juzhairy@utm.my
http://science.utm.my/it

Mohd Khasbullah Misrun
Pembantu Pegawai Latihan Vokasional
Tel : 07:5510384
khasbullah@utm.my
http://science.utm.my/it