Bengkel Value Management 2016


Bengkel Pra Makmal Pengurusan Nilai (UPMU) RM ke-11 (RP1)


Makmal Pengurusan Nilai UTM RMKe-11 bersama pihak Unit Pengurusan Nilai, Economic Planning Unit (EPU), Kementerian Pengajian Tinggi telah diadakan pada 14 hingga 18 Mac 2016 bertempat di Dewan Bankuet- Bangunan Canseleri UTM. Nota: Semua perolehan untuk projek kerajaaan bernilai > RM50Juta perlu melalui proses makmal pengurusan nilai sebelum diluluskan.

Ringkasan jumlah nilai permohonan Fakulti Sains:

  • Sebelum Bengkel VM: Lebih RM23.8 Juta
  • Hari Kedua Bengkel VM: RM17.49 Juta (Ganti Usang & Ubahsuai) + RM6.38juta (Peralatan Baru)
  • Hari Ketiga Bengkel VM: RM17.49 Juta (Ganti Usang & Ubahsuai) + RM5.42 juta (Peralatan Baru)
  • Hari Keempat Bengkel VM: RM17.49 Juta (Ganti Usang & Ubahsuai) + RM0 (Semua permohonan peralatan baru diisytiharkan gugur. Akan di ‘KIV’ buat masa ini.)

Print Friendly, PDF & Email