e-Aduan

Unit penyelenggaraan sentiasa ingin memberi perkhidmatan yang terbaik buat warga Fakulti Sains.

Sehubungan itu, semua aduan kerosakan hendaklah memohon melalui e-Aduan di bawah:

Borang e-Aduan