KATEGORI PENYELENGGARAAN

Terdapat tiga kategori peralatan di dalam setiap makmal di Fakulti Sains iaitu

  • Kategori 1 – Pembelian peralatan secara vot Mengurus Fakulti
  • Kategori 2 – Pembelian peralatan secara vot Pembangunan (RMK)
  • Kategori 3 – Pembelian peralatan secara vot Penyelidikan

Untuk makluman semua, unit penyelenggaraan makmal (UPMFS) hanya akan membuat kerja-kerja penyenggaraan berkaitan peralatan makmal dari kategori 1 dan 2 sahaja.