Panduan Pengguna

Terdapat tiga kategori peralatan di dalam setiap makmal di Fakulti Sains iaitu

  • Kategori 1 – Pembelian peralatan secara vot pengurusan makmal
  • Kategori 2 – Pembelian peralatan secara vot pembangunan (RMK)
  • Kategori 3 – Pembelian peralatan secara vot penyelidikan

Untuk makluman semua staf makmal, unit penyelenggaraan makmal (UPMFS) hanya akan membuat kerja-kerja penyenggaraan berkaitan peralatan makmal dari kategori 1 dan 2 sahaja.