MY PERSONAL WEB

 😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β 

Β  Noraslinda Binti Mohamed Ismail

😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β  😎  πŸ˜€Β 

Lecturer

Statistics
Engineering Statistics
Engineering Mathematics I.

 

Research Interests:
Survival Analysis

Statistics Multivariate.

Research Group:
Statistical Modelling (STAM)

Affiliations:

Qualifications:

PhD (Mathematics)
Universiti Teknologi Malaysia

MSc. (Mathematics)
Universiti Teknologi Malaysia

BSc. Hons. (Statistics)
Universiti Pertanian Malaysia

 


Mailing Address:
Department of Mathematical Sciences,
Faculty of Science
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
Johor, Malaysia

Room(s):
C10-330

Contact No:
+607-5534322

Email:
noraslinda@utm.my