+607 5610358 / 019 - 7590026 pgfs@utm.my

Programme Objectives


Programme Name: Master of Science (Forensic Science)


| Entry Requirement | Programme Objectives | Programme Learning Outcomes Programme Structure | Activities |


 

Objektif program ini adalah untuk:

  1. Melahirkan ahli sains di peringkat Ijazah Sarjana amnya dan dalam bidang Forensik khasnya dengan keupayaan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif.
  2. Meningkatkan pengetahuan akademik para profesional dalam penyelidikan yang dijalankan sehingga boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik, bermutu dan berkesan.
  3. Membantu menjayakan pemindahan teknologi dari luar negara dan menggalakkan pembangunan teknologi sendiri dalam pelbagai bidang.
  4. Mengukuhkan kerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan.
  5. Melahirkan graduan yang mahir, cekap dan berdedikasi bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kemajuan negara.