+607-5534043 / 34046 / 33542

ABD RAHMAN BIN ABDULLAH

UNIT PENGURUSAN MAKMAL
PENOLONG PEGAWAI SAINS (CA29)
075534204
rahmanabdullah@utm.my

AMINURRASHID YAHYA
Pembantu Makmal Kanan
Jabatan Fizik

amin@utm.my

ANISAH SALIKIN
Pen. Peg Sains
Jabatan Fizik

AZLINA AMIR

PEN. PEG. SAINS

Jabatan Fizik

azlinaamir@utm.my

BAKHTIAR MAT SARI

Pembantu Makmal

Jabatan Fizik

bakhtiar@utm.my