+607-5534043 / 34046 / 33542

PEKELILING PENTADBIRAN | PSM FAKULTI SAINS

Last update : 17 June 2020

Panduan Asas Kehadiran Bekerja Pasca Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
Pekeliling Bendahari Bil 5. Tahun 2019 : Peringatan Dan Pematuhan Peraturan Kewangan Berkaitan Pengurusan Aset

Pekeliling Bendahari Bil 4. Tahun 2019 : Peringatan Dan Pematuhan Peraturan Kewangan Berkaitan Penerimaan Wang

Pekeliling Bendahari Bil 2. Tahun 2019 : Polisi 'Cost Recovery' UTM

Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2019 : Pengurusan Akaun Amanah
Tatacara Permohonan Keluar Negara Bagi Urusan Rasmi Universiti Teknologi Malaysia

Pekeliling Bendahari | GARISPANDUAN PERBELANJAAN BERHEMAH
Pekeliling Pentadbiran Bil.37-CUTI-JDT
Pekeliling Pentadbiran Bil 16 2011 Mematuhi Waktu Bekerja
Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G - Mematuhi Waktu Bekerja
Peraturan Latihan Ikhtisas (Pekeliling Pentadbiran Bil.19 – 2014)
Peraturan Baharu Cuti Sabatikal (Pekeliling Pentadbiran Bil.32-2013)
Garis Panduan Pelantikan Tenaga Pelawat Akademik (Edaran Fakulti 19102014)
Garis Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik
Slide Rujukan: Syarat dan Polisi Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akacemik (1 November 2014)
Garis Panduan Persaraan
2018 PP Bil.14 -KEMAJUAN KERJAYA SME
2018 PP Bil.15 -KEMAJUAN KERJAYA LALUAN FAST TRACK
2018 PP Bil.10 - KEMUDAHAN CUTI BERSALIN
2018 PP Bil.13 - BAYARAN PEMBAHARUAN LESEN MEMANDU
2018 PP Bil.11 - KEMUDAHAN CUTI UMRAH
Soalan Lazim (FAQ) Operasi Bekerja Di Universiti Teknologi Malaysia Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)