PEKELILING PENTADBIRAN | PSM FAKULTI SAINS

Tatacara Permohonan Keluar Negara Bagi Urusan Rasmi Universiti Teknologi Malaysia

Pekeliling Bendahari | GARISPANDUAN PERBELANJAAN BERHEMAH

Pekeliling Pentadbiran Bil.37-CUTI-JDT

Pekeliling Pentadbiran Bil 16 2011 Mematuhi Waktu Bekerja

Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G - Mematuhi Waktu Bekerja

Peraturan Latihan Ikhtisas (Pekeliling Pentadbiran Bil.19 – 2014)

Peraturan Baharu Cuti Sabatikal (Pekeliling Pentadbiran Bil.32-2013)

Garis Panduan Pelantikan Tenaga Pelawat Akademik (Edaran Fakulti 19102014)

Garis Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Slide Rujukan: Syarat dan Polisi Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akacemik (1 November 2014)

Garis Panduan Persaraan

2018 PP Bil.14 -KEMAJUAN KERJAYA SME

2018 PP Bil.15 -KEMAJUAN KERJAYA LALUAN FAST TRACK

2018 PP Bil.10 - KEMUDAHAN CUTI BERSALIN

2018 PP Bil.11 - KEMUDAHAN CUTI UMRAH

2018 PP Bil.13 - BAYARAN PEMBAHARUAN LESEN MEMANDU