Jelajah Sains 2017

Pada tahun 2017, Jelajah Sains dilaksanakan sebanyak 3 siri.

JELAJAH SAINS 1.0
Tarikh : 8-11 Mei 2017

 • 700 pelajar tingkatan 1 dari 7 sekolah (di kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri) ;
  • SMK Taman Universiti 2
  • SMK Impian Emas
  • SMK Damai Jaya
  • SMK Selesa Jaya 2
  • SMK Taman Tun Aminah
  • SMK Dato Abdul Rahman Yassin
  • SMK Skudai
 • 121 pelajar UTM, 14 pensyarah UTM, 14 guru sekolah.
 • Bentuk Program : Pembelajaran Servis & Mentor-mentee
 • Tema : Tokoh Sains, Kerjaya / Pengajian STEM, Konsep Sains dan Aplikasi, Fenomena Alam dan Apresiasi Sains.
 • Pengukuran impak : Soal selidik, Penyertaan, Temubual/refleksi.
 • Turut bekerjasama ;
  • Pusat Kokurikulum dan Pembelajaran Servis (CCSL) UTM
  • Mahasiswa dan pensyarah UTM dari Jabatan Fizik, Kimia & Sains Matematik (Fakulti Sains) & Jabatan Biologi (FBME).

Pelajar menerima Dunia Sains, sebuah diari yang diberikan untuk tujuan ekplorasi Sains selepas Jelajah Sains 1.0 tamat.

Di salah sebuah sekolah, SMK Taman Universiti 2

Antara aktiviti interaktif Matematik

Antara demonstrasi sains – Fizik. Para pelajar mencuba sendiri beberapa demonstrasi sains

 

JELAJAH SAINS 2.0

 • Pada 20 Julai 2017 (8 pagi – 6 petang) di UniKL MITEC Masai.
 • Dilaksanakan semasa STEM Day anjuran Fakulti Sains UTM bersempena dengan Iskandar Learning Festival 2017.
 • Terbuka kepada guru, pelajar sekolah, pelajar IPT dan ibu bapa.
 • 26 krew induk (pelajar dan pensyarah UTM).
 • Turut bekerjasama :
 • Iskandar Regional Development Authority (IRDA)
 • UniKL MITEC Johor (tuan rumah)
 • UiTM Pasir Gudang
 • Kolej Tuanku Canselor, UTM.
 • UTHM
 • APG plantation
 • Southern Drone Club
 • Bentuk program :
  • Pertandingan Saintis Cilik Kreatif (komunikasi sains)
  • Bengkel Arduino

Impak :

 • Permintaan untuk program yang sama pada masa akan datang.
 • ~1000 pengunjung (STEM Day)

Demonstrasi konsep Fizik (tenaga)

Peserta bengkel Arduino

Permainan selirat (maze)

 

 


JELAJAH SAINS 3.0

 • 1 Oktober 2017 (8 pagi – 5 petang), di Fakulti Sains, UTM.
 • 280 pelajar peserta dari Jelajah Sains 1.0 (7 sekolah), 14 guru.
 • 45 pelajar UTM, 25 pensyarah & alumni UTM
 • (krew, penceramah, juri pertandingan, fasilitator).
 • Antara aktiviti-aktiviti yang disusun ialah :
 • Eureka Explorace, Demonstrasi dron dan ekuin, Bengkel tenaga solar & pertandingan, Pertandingan Sains & Seni (poster STEM), Pertandingan Home of Arduino, Perkongsian oleh wakil Malaysia dalam FIRST Global Robotic Olympics (di US) – Arash Danial, Penyampaian hadiah Sudut Sains dan Dunia Sains terbaik.
 • Turut bekerjasama:
 • UTM Alumni Liason Unit, Kelab Dron Selatan, UTM PV Edukit, Nuclear Enginnering Students Society (NESS), Pusat Ekuin.

Impak :

 • Sebagai projek/kajian pilot pendidikan STEM melalui pembelajaran servis dan program mentor-mentee.
 • Hasil program masih dalam proses dianalisis (kuiz, borang soal selidik dan refleksi).
 • Sekolah-sekolah yang menyertai telah ada Sudut Sains, hasil pertandingan Sudut Sains terbaik.
 • Para peserta mempunyai jurnal Dunia Sains (individu), merekod penerokaan mereka tentang Sains.

Slot Ekuin dan Sains

Bengkel Let’s Learn Solar Energy

Peserta berbincang untuk tugasan di stesen Eureka Explorace

Gabungan kerja kraf, kemahiran pengaturcaraan komputer dan elektronik bagi projek Home of Arduino