Group Leader : Prof. Dr. Fadhilah Yusof

Group Members at Faculty of Science :

  1. Dr. Ani Shabri, UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  2. Dr. Muhammad Fauzee Hamdan UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  3. Dr. Norazlina Ismail. UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  4. Dr. Norhaiza Ahmad. UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  5. Dr. Shariffah Suhaila Syed Jamaludin. UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  6. Dr. Siti Mariam Norrulashikin. UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.
  7. Dr. Siti Rohani Mohd Nor. UTM Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science. 

Other Group Members :

  1. Dr. Nor Eliza Alias. UTM Jabatan Kejuruteraan Air dan Alam Sekitar, Sekolah Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan.
  2. Dr. Nor Azizi Mohamed.UTM Razak School. Kuala Lumpur.
  3. Dr. Samira Albati Kamaruddin. UTM Razak School. Kuala Lumpur.