+607-553 4048 fslabmanagement@utm.my

Physics Labs


About us | Organization Chart | Lab Coordinators | Support Staff | List of Labs | General Workshop | Safety Guidelines | Instrument & rate | Procedure after Hours | Forms | Status of Sample Analysis | Faculty of Science Lab Management | OSHE | Department of Physics |UPMU


About us
Department of Physics Laboratories consists of teaching laboratories and research laboratories which cover four main areas :

Department of Physics also has facilities for Chemicals Storage, Consumable Materials Storage and General Workshop for mechanical work and machining.

Laboratories operating hours are as follows:

Sunday – Wednesday 8.30 am – 12.30 pm
2.30 pm – 4.30 pm
Thursday 8.30 am – 12.30 pm
2.30 pm – 3.30 pm

For more information, please contact:
Pn. Wan Rashidah Wan Majid
Pegawai Sains,
Blok C20 419,
Pejabat Pengurusan Makmal Jabatan Fizik,
Jabatan Fizik, Fakulti Sains,
UTM Johor Bahru
07-5534053
wanrashidah@utm.my


Pengenalan Makmal Jabatan Fizik

Makmal di Jabatan Fizik  terdiri daripada makmal pengajaran dan makmal penyelidikan merangkumi 4 bidang utama iaitu:

Jabatan Fizik juga mempunyai kemudahan Stor Bahan Kimia,  Stor Bahan Pakai Habis dan Bengkel Am untuk kerja-kerja mekanikal dan pemesinan.

Waktu operasi makmal adalah seperti berikut:

Ahad – Rabu 8.30 pagi – 12.30 tengahari
2.30 petang – 4.30 petang
Khamis 8.30 pagi – 12.30 tengahari
2.30 petang – 3.30 petang

Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi:
Pn. Wan Rashidah Wan Majid
Pegawai Sains,
Blok C20 419,
Pejabat Pengurusan Makmal Jabatan Fizik,
Jabatan Fizik, Fakulti Sains,
UTM Johor Bahru
07-5534053
wanrashidah@utm.my