Tel: +607-5534274 | UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA | DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES . FACULTY OF SCIENCE |

Meet Our Notable Alumni

Department of Mathematical Sciences. Faculty of Science

The Alumni

Dr. Nurul Farahain Mohammad

STMicroelectronics Sdn. Bhd.

Position:

  • Saintis Data

Ms. Heirnizah Melati Jamri

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

Position:

  • Penolong Pengarah, Institut Latihan Statistik Malaysia.

Mr. Mohamad Faiz Zainuddin

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.

Position:

  • Manager for Planning Department

Ms. Law Kah Yan

Etiqa  Life Insurance & Family Takaful Berhad.

Tahun Graduasi: 2022

Position:

  • Penganalisa Aktuari

Foo Weoi Ming

Capital Dynamics Group

Tahun Graduasi: 2018

Position:

  • Penganalisa Kuantitatif/Teknikal

Dr. Hazzirah Izzati Mat Hassim

Universiti Teknologi Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Position:

  • Pensyarah Kanan