+607-5534043 / 34046 / 33542
Buku hasil penulisan daripada barisan pensyarah panel Kimia Organik, Jabatan Kimia Fakulti Sains UTM akan diterbitkan oleh DBP.
Nantikan naskhah ‘Aplikasi Kimia Organik dalam Kehidupan’ di pasaran dalam masa terdekat!