+607-5534043 / 34046 / 33542

BANTUAN ARTICLE PROCESSING CHARGE (APC)

MENGGUNAKAN TABUNG PENGUKUHAN PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS

 

OBJEKTIF

  • Menggalakkan dan memberi motivasi kepada penyelidik dan staf akademik yang berdaftar di bawah Kumpulan Penyelidikan Single Discipline (SDRG) untuk menerbitkan jurnal berindeks terutama di dalam jurnal Q1 dan Q2.
  • Membantu meringankan beban kewangan kepada penyelidik dan staf akademik yang berdaftar di bawah Kumpulan Penyelidikan Single Discipline (SDRG) dalam usaha mereka menerbitkan penerbitan yang berkualiti.
  • Menyumbang kepada peningkatan pencapaian penerbitan jurnal berindeks Fakulti Sains sepertimana yang telah ditetapkan sasaran oleh universiti bagi Key Amal Indicator (KAI) dan Malaysian Research Assessment (MyRA).
  • Membelanjakan dana yang telah diperuntukan secara berhemah selari dengan sasaran yang ditetapkan oleh universiti bagi Key Amal Indicator (KAI) dan Malaysian Research Assessment (MyRA).
BilInisiatifPerincian
1.Meningkatkan bilangan penerbitan di Jurnal Q1 dan Q2 Bantuan Article Processing Charge (APC) maksimum sebanyak RM 1,500.00 bagi setiap satu (1) penerbitan artikel dalam jurnal berindeks Q1 dan Q2.
 Bantuan terhad kepada 20 permohonan terawal yang memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan seperti berikut:
a) Kelayakan hanya diberikan kepada staf yang berdaftar di bawah Kumpulan Penyelidikan Single Discipline (SDRG) sahaja dan pemohon hanya boleh membuat permohonan sebanyak sekali (1) sahaja dalam tempoh satu (1) tahun bermula dari bulan Oktober 2020.
b) Pemohon merupakan UTM First Author/Corresponding Author bagi artikel tersebut;
c) Pemohon tidak mempunyai geran penyelidikan aktif; ATAU
tidak mempunyai baki peruntukan yang mencukupi dari geran penyelidikan sedia ada untuk membayar yuran penerbitan; ATAU
yuran penerbitan melebihi had kelayakan pengeluaran melalui geran yang ditetapkan oleh UTM.
d) Bantuan Article Processing Charge (APC) terhad kepada yuran penerbitan di jurnal berindeks Q1 dan Q2 yang diiktiraf oleh Web of Science (WoS)- merujuk kepada Journal Citation Reports (JCR) terkini;
e) Pemohon mengemukakan permohonan dalam tempoh tidak melebihi Tiga (3) bulan dari tarikh pembayaran yuran penerbitan berserta dokumen berikut:
 bukti penerimaan (Accepted)/penerbitan (Published) artikel daripada jurnal berindeks Web of Science (WoS)
 bukti pembayaran yuran penerbitan artiket tersebut
 salinan artikel penuh (published format)
2.Meningkatkan bilangan penerbitan Jurnal Berindeks Bantuan Article Processing Charge (APC) maksimum sebanyak RM 1,500.00 bagi setiap satu (1) penerbitan artikel dalam jurnal berindeks Q1 dan Q2.
 Bantuan terhad kepada 20 permohonan terawal yang memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan seperti berikut:
a) Kelayakan hanya diberikan kepada staf yang berdaftar di bawah Kumpulan Penyelidikan Single Discipline (SDRG) sahaja dan pemohon hanya boleh membuat permohonan sebanyak sekali (1) sahaja dalam tempoh satu (1) tahun bermula dari bulan Oktober 2020.
b) Pemohon merupakan UTM First Author/Corresponding Author bagi artikel tersebut;
c) Pemohon tidak mempunyai geran penyelidikan aktif; ATAU
tidak mempunyai baki peruntukan yang mencukupi dari geran penyelidikan sedia ada untuk membayar yuran penerbitan; ATAU
yuran penerbitan melebihi had kelayakan pengeluaran melalui geran yang ditetapkan oleh UTM.
d) Bantuan Article Processing Charge (APC) terhad kepada yuran penerbitan di jurnal berindeks Q1 dan Q2 yang diiktiraf oleh Web of Science (WoS)- merujuk kepada Journal Citation Reports (JCR) terkini;
e) Pemohon mengemukakan permohonan dalam tempoh tidak melebihi Tiga (3) bulan dari tarikh pembayaran yuran penerbitan berserta dokumen berikut:
 bukti penerimaan (Accepted)/penerbitan (Published) artikel daripada jurnal berindeks Web of Science (WoS)
 bukti pembayaran yuran penerbitan artiket tersebut
 salinan artikel penuh (published format)

Bantuan Article Processing Charge (APC) ini akan dilaksanakan di Fakulti Sains mulai 1 Oktober 2020.