Faculty of Science
… where great minds are nurtured

Chemistry

Mathematical Sciences

Physics


Faculty of Science

… where great minds are nurtured

Selamat Bersara | PM Dr. Zainab Ramli | 22 November 2017

...
Read More

Mathematics in Industry Seminar Series

Read More

Popular Science Seminar Series 9 | Prof. Dr. Wan Aini Wan Ibrahim

Read More

Popular Science Seminar Series 8 | Prof. Dr Mohd Marsin Sanagi

Read More

FS Seminar Series 7 | Dr Sheela Chandren

Read More

Majlis Penyampaian Anugerah Dekan Fakulti Sains Konvokesyen ke 59

Read More

Selamat Bersara

...
Read More

Popular Science Seminar Series 7 | Dr Ganesan

Read More

Science Innovation Challenge 2017

Read More

PROGRAM MINGGU KESEDARAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (K3P) 2017 FAKULTI SAINS

...
Read More

Majlis Anugerah Dekan & Anugerah Akademik Fakulti Sains