+607-5534043 / 34046 / 33542
BANTUAN BENCANA BANJIR
Jabatan TNC (HEP) mempelawa pelajar UTM yang terkesan dengan bencana banjir untuk menghantar permohonan bantuan seperti di poster hebahan.
Sila emel maklumat yang diperlukan ke bkkthep@utm.my atau melalui google form shorturl.at/egmCK.
Mohon share.