+607-5534043 / 34046 / 33542

 

Perhatian kepada semua pelajar Fakulti Sains,

PENDAFTARAN WAJIB KURSUS SEMESTER II, 2020/2021 akan dijalankan sepenuhnya secara di dalam talian (online) pada 10&11 Mac 2021. Pelajar tidak perlu mengisi borang secara manual.

PENDAFTARAN WAJIB KURSUS INI ADALAH UNTUK PELAJAR YANG TIDAK MEMBUAT PRA PENDAFTARAN, TIDAK MENGHANTAR PRA PENDAFTARAN ATAU TIDAK MENDAPAT PENGESAHAN KELULUSAN DARI PENASIHAT AKADEMIK SEMASA PRA PENDAFTARAN YANG LEPAS.

Untuk pelajar yang telah membuat pra pendaftaran dan telah mendapat kelulusan daripada Penasihat Akademi, tetapi ingin membuat sebarang pembetulan pendaftaran kursus, tempoh berkenaan AKAN BERMULA pada 14 MAC 2021-19 MAC 2021 (tidak berdenda), juga secara di dalam talian. (online).

Begitu juga untuk pendaftaran kursus ULANG GRED dan ULANG KURSUS (kursus gagal), perlu didaftar semasa minggu pembetulan pendaftaran SAHAJA.

Terima kasih.