+607-5534043 / 34046 / 33542
Kami mengalu-alukan semua alumni untuk menyertai keahlian BIOSAS!!
🧬 Keahlian AHLI BIASA terbuka kepada semua graduan dan bekas pelajar yang pernah mengikuti pengajian secara rasmi di Jabatan Biosains, Fakulti Sains, UTM, Johor.
🧬Keahlian AHLI BERSEKUTU terbuka kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria Ahli Biasa samada yang sedang dan telah berkhidmat di Jabatan Biosains, Fakulti Sains, UTM, Johor.
Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi:
WhatsApp +6013 7808840
Email alumni.utmbiosAS@gmail.com