+607-5534043 / 34046 / 33542

Perkongsian mengenai Latihan Professional untuk Staf Akademik akan disampaikan oleh Encik Mohd Nor Faizal Jamaluddin dari Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan, UTM.