+607-5534043 / 34046 / 33542
SELAMAT BERSARA kepada Prof. ChM. Dr. Abdull Rahim Mohd Yusoff (Professor (VK07) – Jabatan Kimia – Dekan Fakulti Sains.
Seluruh warga Fakulti Sains merakamkan penghargaan serta jutaan terima kasih di atas segala nasihat, tunjuk ajar dan pengorbanan Prof demi memastikan kecemerlangan Fakulti Sains masa kini dan yang akan datang.
Kami mendoakan agar rof. ChM. Dr. Abdull Rahim Mohd Yusoff diberkati dan dirahmati Allah SWT serta diberi kesejahteraan yang berpanjangan.
Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin
Terima kasih.