+607-5534043 / 34046 / 33542
Terima kasih diucapkan kepada Raja Aslinda Raja Muhammad atas segala sumbangan bakti kepada Fakulti Sains, UTM. Semoga beliau akan terus cemerlang di UTMDigital.
Tuai padi antara masak,
Esok jangan layu-layuan,
Intai kami antara nampak,
Esok jangan rindu-rinduan.
Manis sekali buah rambutan,
Di makan secara perlahan,
Apabila ada sebuah pertemuan,
Tentunya ada juga perpisahan.
Jasamu dikenang dan selamat menjalankan tugas di tempat baharu.