+607-5534043 / 34046 / 33542
Congratulations to Siti Nur Nadhirah Yahaya (Bachelor of Science (Mathematics) Candidate – Department of Mathematical Sciences) as a winner of Pertandingan Deklamasi Puisi Perlindungan Keselamatan Sosi Antara IPTA/IPTS Sempena Sambutan Jubli Emas PERKESO ke-50 Tahun.
Congratulations once again and wish all the best.