+607-5534043 / 34046 / 33542

Pastikan anda tidak berkumpul dalam satu masa dan jarakkan diri anda 1 meter dari orang lain.
Amalkan langkah-langkah pencegahan semasa Covid19

Pengagihan makanan akan beroperasi sehingga jam 8 malam.