+607-5534043 / 34046 / 33542

Selamat menempuhi alam persaraan kepada Prof. Dr. Mustafa Shamsuddin dari pihak pengurusan dan staf Fakulti Sains.