+607-5534043 / 34046 / 33542

Tema kemerdekaan ke 63 ‘Malaysia Prihatin’. Tema ini dipilih sesuai dengan cabaran pandemik COVID-19 yang kita harungi bersama. Ini menunjukkan keperihatianan kerajaan kepada rakyatnya.

Memaknai erti kemerdekaan adalah penting dengan usia 63 tahun ini sewajarnya mematangkan kita betapa kemerdekaan juga membawa pertanggungjawapan yang besar nilainya.

Bersamalah kita memelihara keutuhan negara ini sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan, eksploitasi, diskriminasi serta perlanggaran hak manusia.