+607-5534043 / 34046 / 33542

Tahniah kepada Dr. Naji Arafat b. Haji Manap di atas perlantikan sebagai Pakar Rujuk Biostatistik & Penyelidikan Sains Kesihatan daripada Kementerian kesihatan Malaysia berkuatkuasa 1 Ogos 2020 sehingga 31 Disember 2021.