+607-5534043 / 34046 / 33542

 

Pihak Pengurusan Tertinggi Universiti telah bersetuju untuk melantik Prof Madya ChM.Dr. Zaiton Abdul Majid sebagai DEKAN Fakulti Sains yang baharu bermula 4 Jun 2021. TAHNIAH. Semoga Fakulti Sains lebih maju kehadapan dan lebih cemerlang.