+607-5534043 / 34046 / 33542
Dalam letupan Beirut, tenaga letupan ammonium nitrat ditukar kepada pelbagai tenaga lain dan menyebabkan kemusnahan teruk seperti dilaporkan.
 
Oleh Dr Abd Rahman Tamuri