High Impact Publication Workshop

Minggu Sains Negara 2019

Majlis Anugerah Dan Majlis Korban 2019

Pendaftaran Mahasiswa Baru Sem 1 Sesi 2019/20120

Teambuilding

Teambuilding 2019

Majlis Citra Karisma 2019 UTM

Young Scientist Pioneer 2019

RCE Iskandar Sustainable

Sungai Kim Kim. Apa Kesudahannya

ICOWOBAS

Sesi Bergambar Raya Aidilfitri

Pengurusan Bahan Kimia

Taklimat & Tatacara Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Makmal

Bionite 2019

Impactful Community Project

Majlis Penutup Simposium PSM Sem II Sesi 2018/2019

Gotong Royong Perdana

Pertanian Bandar : Kebun Komuniti & Pengkomposan

Lawatan Pengauditan Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 2018 (AKKP 2018)

Majlis Malam Pra-Graduan Kimia 2019

Survival Camp

Program Mentor Mentee

Faculty of Science Seminar Series 19

Transforming Oil Palm Residue Into New Income

Bengkel SOP

Konvensyen Kualiti 2019

Survival Alchemy