+607-5534043 / 34046 / 33542

Webinar Siri 2: Asas Pengurusan Tanaman Secara Fertigasi 2021

Webinar Siri 2: Asas Pengurusan Tanaman Secara Fertigasi 2021 Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Semua dijemput hadir bagi menyertai Siri Webinar anjuran Jabatan Biosains, Fakulti Sains, UTM. Butiran program adalah: Tajuk : Asas Penjagaan dan Kawalan Perosak...