+607-5534043 / 34046 / 33542

1972-2022 : 50 Tahun Kecemerlangan UTM

1972-2022: 50 Tahun Kecemerlangan UTM“Kerana Tuhan, Untuk Manusia” Jati diri sesebuah universiti kebiasaannya mempunyai jalur sejarah masing-masing yang disulami dengan pahit manis perjuangan panjang para peneraju serta pendukung yang sebahagiannya menjadi pejuang...