+607-5534043 / 34046 / 33542

Aplikasi Kimia Organik dalam Kehidupan

Buku hasil penulisan daripada barisan pensyarah panel Kimia Organik, Jabatan Kimia Fakulti Sains UTM akan diterbitkan oleh DBP. Nantikan naskhah ‘Aplikasi Kimia Organik dalam Kehidupan’ di pasaran dalam masa...

Karnival Sains MOSTI di Kota Tinggi Johor

Fakulti Sains UTM mula memanfaatkan kembali peluang untuk melaksanakan aktiviti jangkauan sains untuk masyarakat dan pelajar secara bersemuka, berikutan negara telah memasuki fasa endemik. Melalui Akademi Sains Malaysia sebagai hos aktiviti, pensyarah Fakulti iaitu...